Zakres usług


Biuro Rachunkowe oferuje kompleksową obsługę księgowo-podatkową oraz obsługę kadr i płac dla podmiotów o różnym profilu działalności. Pomagamy przy załatwieniu formalności związanych z założeniem, prowadzeniem i likwidacją firmy.

Księgi Handlowe

 • opracowanie zakładowego planu kont oraz polityki rachunkowości dostosowanych do potrzeb jednostki,
 • bieżąca ewidencja operacji gospodarczych,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych,
 • obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych,
 • prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku VAT oraz sporządzanie niezbędnych deklaracji,
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych.

Podatkowe księgi przychodów i rozchodów

 • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych dla potrzeb PIT i VAT,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz ewidencji wyposażenia,
 • ustalanie miesięcznych zaliczek na poczet podatku dochodowego PIT oraz sporządzanie deklaracji dla potrzeb podatku od towarów i usług VAT-7, VAT-7K oraz informacji podsumowujących VAT-UE,
 • sporządzenie zeznania podatkowego po zakończonym roku,
 • współuczestniczenie i udzielanie wyjaśnień przed organami kontroli,
 • sporządzanie deklaracji INTRASTAT,
 • przygotowanie zgłoszeń do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego podatników oraz osób zatrudnionych, podlegających tym obowiązkom,
 • sporządzanie list płac, rachunków do umów zleceń i o dzieło oraz obowiązujących deklaracji podatkowych oraz ubezpieczeniowych dla pracowników.

Rozliczenia ryczałtu ewidencjonowanego i karty podatkowej

 • bieżące ewidencjonowanie przychodów dla potrzeb zryczałtowanego podatku dochodowego i podatku od towarów i usług,
 • ustalanie miesięcznych zaliczek na poczet zryczałtowanego podatku dochodowego, sporządzanie deklaracji dla potrzeb podatku od towarów i usług VAT-7, VAT-7K,
 • sporządzenie zeznania podatkowego po zakończonym roku,
 • współuczestniczenie i udzielanie wyjaśnień przed organami kontroli,
 • przygotowanie zgłoszeń do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego podatników oraz osób zatrudnionych, podlegających tym obowiązkom,
 • sporządzanie list płac, rachunków do umów zleceń i o dzieło oraz obowiązujących deklaracji podatkowych oraz ubezpieczeniowych dla pracowników.

Usługi kadrowo-płacowe

 • prowadzenie dokumentacji kadrowo - płacowej
 • kalkulacja wynagrodzeń
 • sporządzanie list płac
 • prowadzenie rozliczeń z ZUS
 • sporządzanie rocznych kartotek wynagrodzeń pracowników oraz deklaracji podatkowych
 • księgowość płacowa
 • kompleksowe rozliczanie umów zleceń i o dzieło

Inne usługi

W naszej ofercie posiadamy również dodatkowe usługi związane z działalnością gospodarczą.

 • rejestracja nowej firmy oraz zmiany danych w CEiDG,
 • wnioski o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach oraz opłatach ZUS,
 • sporządzanie wniosków kredytowych,
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych.