O mnie


Biuro Rachunkowe Sylwia Rut powstało w 2016 roku i jest poparte wieloletnią praktyką oraz doświadczeniem zawodowym.

W ramach świadczonych usług zapewniamy Państwu:

RZETELNOŚĆ, BEZPIECZEŃSTWO I PROFESJONALIZM

  • profesjonalne i indywidualne podejście do każdego klienta,
  • bezpieczeństwo podatkowe oraz wiarygodność informacji,
  • zachowanie tajemnicy w zakresie informacji uzyskanych w toku świadczonych usług,
  • ochronę danych osobowych, poprzez wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych spełniające wymogi RODO,
  • odpowiedzialność cywilną z tytułu świadczenia usług,

Biuro w razie wyrządzenia szkody powstałej w wyniku nienależytego wykonywania usługi ponosi odpowiedzialność za szkodę na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. Biuro posiada umowę obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu wszelkich czynności związanych ze świadczeniem usług.

Zgodnie z „ Rozporządzeniem wykonawczym Ministra Finansów z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych „Biuro posiada ochronę ubezpieczeniową w Towarzystwie Ubezpieczeniowym AXA”